GDPR

Informace o předpisech GPDR

Vážený Kliente!

Nařízení Evropské unie o obecné ochraně osobních údajů nabude právní moci dne 25. května 2018. Všechny členské společnosti WebEye Telematics Group, takže i váš poskytovatel WebEye věnuje zvýšenou pozornost tomu, aby vám poskytované služby vyhovovaly stále přísnějším zákonům na ochranu osobních údajů.

Naším cílem je i to, abyste naše služby uměli do svých vlastních pracovních procesů a systémů integrovat v souladu s požadavky na ochranu osobních údajů.

V rámci přípravy na GDPR, v následujících měsících:

  • vám poskytneme všechny potřebné informace, aby se přechod na nová pravidla pro ochranu osobních údajů mohl uskutečnit bez obtíží,
  • chceme vás podporovat informacemi, praktickými radami o tom, jak je možné interpretovat od nás využívané služby a GDPR povinnosti, které s nimi souvisejí ohledně vašich interních procesů, v zájmu úspěšného plnění vašich úkolů při zavádění GDPR v těch svých procesech, kde jste považováni za Správce osobních údajů vy,
  • určíme ty principy, které vůči sobě stanovíme jako předsevzetí a které v rámci naší činnosti i důsledně realizujeme.

Pokud byste měli v souvislosti s prováděním nařízení o ochraně osobních údajů jakékoli dotazy nebo poznámky, oznamte nám to, prosím, na e-mailové adrese marketing@int.webeye.eu, počítáme s vaší spoluprací.

Více informací o nařízení o ochraně osobních údajů získáte kliknutím na následující odkaz:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_cs