52141216_xxl

Používání telematických systémů při přepravě nebezpečných nákladů může zabránit přírodní katastrofě.

Už tolikrát jsme čelili tomu, že se vysoce toxické látky dostaly do přírody během přepravy díky nabouraným vozidlům nebo unikajícím nádržím. Ať už se jedná o výbušniny, hořlaviny, žíraviny nebo různé druhy plynů, jejich přeprava je vždy nebezpečná. Přísná kontrola je základním kamenem v případě takových nákladů, jinak i sebemenší nepozornost nebo pozdě objevená chyba může skončit katastrofou. Dle poznatků WebEye Hungary se tragédii ve většině případů dá zabránit použitím správného alarmového systému.

Nebezpečné zboží představují hořlaviny, výbušniny nebo zdraví nebezpečné látky. Přeprava nebezpečného zboží je regulována ADR, tj. Evropskou dohodou týkající se nebezpečných látek, jejich transportu a transportujícího vozidla. Dohoda je platná v Maďarsku a doplňována každé dva roky, tak, aby využívala nejmodernější procesy v přepravě a také skladování.

„ADR rozděluje nebezpečné zboží do 9 tříd a všechny z nich vyžadují zvláštní transportní podmínky. Přeprava různých plynů, roztoků a toxických látek vyžaduje různé nádrže a ve všech třídách je pravidlo, že se nesmějí dostat do okolního prostředí. Během přepravy nebezpečných látek je nutné dávat pozor na okolní podmínky. Extrémní světlo, horko, vlhkost nebo chvění transportujícího vozidla může způsobit problémy u citlivých substancí. V případě plynů je základem monitorování tlaku ventilu a je důležité předcházet úniku kapalin. Tudíž je důležité neustále monitorovat tyto parametry, abychom měli okamžitou informaci o problémech a umožnit řidiči včas zasáhnout.“ – upozornil Tamás Bagossy, odborník WebEye Hungary.

Rozšířením inteligentních transportních systémů může být informatika integrována do transportních úkolů lépe než kdy vůbec a to má velký význam v přepravě nebezpečného materiálu. Pokročilá telematická řešení mohou rozeznat nejenom polohu a rychlost vozidel, ale stejně tak i drobné problémy, které člověk často zjistí až příliš pozdě.„Bohužel někdy řidiči rozeznají únik až na příští zastávce a to už bývá pozdě. Shromažďování telematických dat v reálném čase doporučí odpověď v momentě, kdy systém zjistí, že nastala nějaká chyba“ – doplnil odborník.

Zatímco při jiných druzích přepravy dojde při nešetrném zacházení k prostému poškození zboží, tak při nesprávném zacházení s nebezpečnými látkami může dojít k znečištění životního prostředí. Přeprava takových nákladů vyžaduje mnohem větší zodpovědnost, takže není překvapivé, že řidiči jsou povinni navštěvovat pravidelná školení.

István Szegedi, Director of Szegedi Trans Ltd., řekl : „Pracujeme s transportem nebezpečných látek již mnoho let a z našeho pozorování vyplývá, že se informace z telematických informačních systémů ukázaly být velmi užitečné v mnoha případech. Před pár lety jeden z našich partnerů zjistil, že mu nepřišla dodávka anestetického plynu. Zmizení takového nákladu znamená velký problém. Zpětně jsme prohledali GPS data a zjistili, že náklad byl předán bez problémů, takže chyba nebyla na naší straně. A náš partner naše data přijal. Protože přeprava nebezpečného zboží vyžaduje zodpovědnost každého zúčastněného na každém poli, je velmi důležité zajistit takto hladký průběh stejně jako dodržování pravidel.“ „Řidiči v tom všem hrají klíčovou roli, protože hodiny cestují s nebezpečným zbožím. Každý řidič má licenci ADR, povolení k transportu nebezpečných nákladů. ADR je každé dva roky pozměněna, takže řidiči musí podstoupit pravidelná školení. Poslední změny byla 1.ledna 2012.“ – dodal.