Přeprava chlazeného zboží

hutott-aru-szallitas

Při přepravě teplotně citlivých nákladů – jako jsou například potraviny nebo farmaceutické produkty – musí řidiči i ostatní účastníci přepravy postupovat se zvýšenou opatrností. V případě porušení kontinuity v řetězci chlazení by mohlo dojít ke znehodnocení zboží, což má za následek vznik vážných materiálních škod. Dvěma nejčastěji se vyskytujícími problémy je selhání chladicích zařízení v nákladním autě a neoprávněné otevření dveří nákladového prostoru. Následkem toho se může v závislosti na počasí rychle měnit teplota nákladového prostoru, což může způsobit znehodnocení zboží. Taková škodová událost může způsobit přepravní společnosti velké škody, šplhající se až do milionů.

Dopravci jsou schopni kontrolovat zachování klimatu potřebného pro přepravu chlazených a mražených výrobků pomocí telematických řešení jako je například instalace systému kontroly teploty v nákladovém prostoru, nebo sledování otevírání dveří nákladového prostoru. Tyto nepřetržitě sledují vývoj teploty v nákladovém prostoru, resp. v jednotlivých boxech a stav dveří nákladového prostoru. Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány každých 15 sekund. O změně teploty nákladového prostoru nebo o otevření dveří dostane řidič a dispečer okamžitě upozornění, čímž lze předejít poškození zásilky.

Některé druhy zboží mohou vyžadovat různé optimální teploty, proto je možné různé hodnoty sledovat i pro každý chladicí box zvlášť.

Informujte se

*Vyplnění takto označených políček je povinné