Přeprava nebezpečného zboží

veszelyes-anyag-szallitas

V případě přepravy nebezpečného zboží, ať už jde o výbušniny, žíravé kapaliny nebo různé druhy plynů, je životně důležitá přísná kontrola celého dodavatelského řetězce, protože i sebemenší nepozornost nebo pozdě zjištěna chyba může vést ke katastrofě. Podle našich zkušeností s použitím vhodných alarmů lze v mnoha případech předejít tragédii.

Moderní telematická řešení kromě polohy a rychlosti vozidel jsou již schopny indikovat tak citlivé problémy, které by si člověk často všiml až příliš pozdě.

Telematický sběr dat v reálném čase nabízí řešení pro dosažení ještě bezpečnější nákladní silniční dopravy, protože v případě zjištění jakéhokoliv drobného rozdílu mohou strany zúčastněné v dodávce dostat okamžité upozornění.

Informujte se

*Vyplnění takto označených políček je povinné