Přeprava zboží mimo EU

Pro firmy zajišťující mezinárodní přepravu směřující mimo země Evropské unie

Zmapování a zpřístupnění provozních parametrů vozidla přispívá ke snižování nákladů mezinárodní přepravy.

Při každém přepravním úkolu lze v systému snadno zaznamenat místa i časy doručení.

Pokud dojde ke kritické události (samovolné otevření dveří návěsu, překročení povolené doby jízdy řidičem, opuštění hlídaného parkoviště, tísňový poplach apod.) WebEye automaticky generuje varování, takže můžete včas přijmout potřebná opatření a tím ochránit řidiče, vozidlo i přepravované zboží.

Informace, které se týkají uzavření přepravního úkolu, zhodnocení dodání a fakturace zasílateli se zobrazí po dokončení cesty. Aplikace výrazně zjednodušuje administrativní a kontrolní úkoly spojené s obchodními aktivitami.

Naše služby také pomáhají Vaší společnosti dodržovat přísné předpisy EU. Možností stáhnout data digitálního tachografu přes vzdálené připojení se lze vyhnout zbytečným kilometrům odjetým jen z administrativních důvodů. Informace získané z digitálního tachografu umožňují sledování doby trvání jízdy i odpočinku řidiče v reálném čase, takže lze okamžitě určit, kdy je řidič k dispozici pro další transportní úkol.