Prohlášení o ochraně osobních údajů

Při navázání kontaktu a/nebo při vyžádání cenové nabídky, systém zaznamenává pouze osobní údaje, které dobrovolně poskytnete resp. výslovně souhlasíte s jejich zaznamenáním, zpracováním a použitím pro výše uvedené účely. Pokud poskytnete osobní údaje k dispozici skupině Lambda-Com, zaručujeme, že tyto údaje nebudou použity pro ilegální účely a nebudou poskytnuty třetím osobám. Bez Vašeho souhlasu poskytneme tyto údaje třetím osobám pouze a výlučně tehdy, pokud to bude nařízeno zákonným orgánem nebo soudem. Získané údaje odstraní skupina Lambda-Com ze své databáze pominou-li zákonné podmínky nebo jiné důvody pro ukládání dat. Samozřejmě, že pokud o to požádáte, budou Vaše osobní údaje odstraněny z této databáze. Navíc máte možnost kdykoliv v budoucnu odvolat svůj souhlas se zpracováním nebo využitím Vašich osobních údajů.