Evidence vozidel a řidičů Vissza

Evidujte na jednom místě údaje o řidičích a vozovém parku!

V systému WebEye můžete provádět administrativní úkony nezbytné pro provoz vozového parku a uchovávat aktuální údaje, jako jsou například SPZ vozidla, jeho typ, jméno majitele, jméno řidiče, který vozidlo používá nebo SPZ připojeného návěsu.

Tento systém pomáhá při evidenci používání vozidla a pracovní doby řidičů, stejně tak při vyúčtování nákladů na provoz vozidel a mzdových nákladů.