Identifikace řidiče manuálním vložením dat (identifikace řidiče na administrativním panelu) Vissza

Toto řešení poskytuje účinnou podporu i při vyúčtování nákladů jednotlivých vozidel a mzdových nákladů.

Vyberte jednu z následujících čtyř služeb:

  • Identifikace řidiče šifrovacím klíčem: Automatická identifikace, rozpoznání řidičů použitím šifrovacího klíče. Pro evidence užívání motorových vozidel a pracovní doby řidičů; může pomoci při vyúčtování nákladů na jednotlivá vozidla a mzdových nákladů.
  • Identifikace řidiče kartou: Bezdotyková automatická identifikace použitím karty řidiče. Pro evidence užívání motorových vozidel a pracovní doby řidičů; může pomoci při vyúčtování nákladů na jednotlivá vozidla a mzdových nákladů.
  • Identifikace řidiče pomocí palubní jednotky: Manuální vložení dat řidičem prostřednictvím palubní jednotky instalované v kabině vozu. Pro evidence užívání motorových vozidel a pracovní doby řidičů; může pomoci při vyúčtování nákladů na jednotlivá vozidla a mzdových nákladů.
  • Aktivity řidiče: Zaznamenávání aktivit řidiče. Pomáhá kontrolovat aktuální stav plnění přepravního úkolu. Pro současné použití vozidla; může pomoci se záznamy provozního času.