Měření provozních hodin Vissza

Mějte vždy aktuální přehled o skutečné době provozu Vašich strojů!

Pomocí řešení WebEye, můžete měřením provozních hodin sledovat skutečnou dobu provozu Vašich strojů a to na základě hledisek jako jsou otáčky, zapalování, stabilizace stroje podpěrami, pomocný pohon. Evidencí doby výkonu práce, můžete účinně podpořit administrační činnost a finanční vyučtování.