Měření provozních parametrů vozidla Vissza

Tato služba umožňuje sledovat u jednotlivých vozidel provozní parametry, jako jsou například doba provozu, otáčky motoru, teplotu chladicí kapaliny, hladinu paliva, průtok paliva, hmotnost nebo počet najetých kilometrů. Sběrem a analýzou těchto dat můžete získat přesnější obraz o historii i aktuálním stavu Vašeho vozového parku a odhalit, či dokonce zabránit potenciálním poruchám nebo nákladům navíc.