Měření teploty nákladového prostoru Vissza

Optimální teploty se liší podle typů zboží a proto systém umožňuje sledování různých teplot v jednotlivých chladicích boxech. Naměřené hodnoty jsou zaznamenávány každých 15 sekund. V případě změny teploty v nákladovém prostoru nebo při otevření dveří je řidič, resp. dispečer okamžitě upozorněn, aby bylo možné vyhnout se poškození nákladu.

Požadavky na technické vybavení:

Je vyžadovaná instalace teploměru.