Ochrana majetku Vissza

Zvyšte bezpečnost nákladu s pomocí poplašných zařízení WebEye!

Za účelem ochrany řidiče a přepravovaného zboží doporučujeme instalovat alarm, generující akustické a vizuální signály na zadní straně vozidla. Alarm se okamžitě objeví i na platformě WebEye.

Požadavky na technické vybavení

Je vyžadována instalace alarmu