Správa bodů zájmu (POI) Vissza

Nastavte individuální upozornění pro často navštěvované destinace!

POI (Points of Interest – Místa zájmu) je označení míst, která jsou pro Vás z jakéhokoliv hlediska důležitá. POI může označovat užitečné místo, jako je kupříkladu místo doručení, místo v areálu podniku, čerpací stanici, parkoviště nebo nebezpečná místa. O návštěvách těchto míst mohou být vytvořeny podrobné reporty a lze k nim přiřadit i systém upozornění v reálném čase. Nejjednodušším způsobem jak nastavit POI, je nakreslit kruh okolo místa zájmu, kde rádius kruhu definuje velikost oblasti. Na mapě lze vytvářet i polygonální tvary, takže můžete např. přesněji vymezit daný areál podniku. POI lze zařadit do 16 kategorií s funkcí seskupování, která zjednodušuje členění reportů.