Správa přístupových oprávnění Vissza

Spravujte svá data bezpečně!

V rámci Vaší společnosti můžete poskytnout uživatelům individuální přístup k systému; vytvářením skupin vozidel můžete nastavit, k jakým datů by měli mít jací zaměstnanci přístup.

Systém WebEye Vám umožňuje vytvářet podskupiny s různými úrovněmi oprávnění. To znamená, že správce vozového parku může rozhodnout o tom, která data by měla být viditelná jednotlivým uživatelům nebo klientům. Vhodným nastavením podskupin uživatelů můžete zajistit bezpečnost informací o Vašem vozovém parku i řidičích. Pokud byste chtěli údaje o provozu vozidel sdílet se zákazníky nebo partnery již během přepravy, můžete jim poskytnout přístup časově či obsahově omezený.