Styl řízení Vissza

Služba DrivingStyle umožňuje analyzovat řidičův způsob řízení a odhalit náklady, které vyplývají z nesprávného používání vozidla.

Tato aplikace poskytuje přesné informace o aktivitě řidiče analyzováním parametrů, které jednoznačně poukazují na neprofesionální řízení. Vhodný způsob jízdy může výrazně snížit spotřebu paliva, zamezit zbytečné údržbě navíc, stejně tak jako předčasnému opotřebení dílů, čímž lze prodloužit životnost vozidla.
Systém vyhodnocuje řidiče podle předem stanovených kritérií, a jejich styl jízdy lze pak individuálně zlepšovat. Vědomým tréninkem lze výrazně snížit poplatky za údržbu a nadměrnou spotřebu paliva vyplývající z nesprávného používání vozidel. DrvingStyle poskytuje transparentní informace, týkající se celého vozového parku, založené na pětitýdenních trendech a klasifikuje výkon řidičů pomocí bodového systému založeného na individuálním posouzení.

Na základě získaných údajů, dokáže uživatel aplikace určit, kteří z řidičů budou potřebovat další trénink, resp. sledovat, jaký pokrok jednotliví řidiči dosáhli i celkovou efektivitu výcviku.
Hodnověrnost našeho řešení pro analýzu stylu jízdy bylo provedeno ve spolupráci s jedním z největších evropských výrobců automobilů.

Systém analyzuje a zobrazuje následující informace:

 • Ujetá vzdálenost
 • Doba jízdy
 • Průměrná rychlost
 • Průměrná spotřeba
 • Procento a čas chodu motoru na prázdno
 • Procento a čas jízdy bez plynu
 • Intenzitou vážené používání retardéru
 • Doba intenzivního brzdění
 • Procento a čas užívání tempomatu
 • Procento a čas túrování motoru
 • Počet sešlápnutí plynového pedálu až na doraz
 • Čas brzdění
 • Překročení dovolené rychlosti
 • Používání vozidla

Požadavky na technické vybavení:

Připojení k síti CAN a k digitálnímu tachografu ve vozidle.