WebEye Alarm Vissza

Pomocí snímačů umístěných ve vozidle můžete v aplikaci WebEye přijímat upozornění o nežádoucích událostech nebo provozních podmínkách. Alarmovou událost lze odeslat formou e-mailové nebo SMS zprávy.

Aplikací WebEye Alarm Plus lze individuálně definovat alarmové podmínky, např. odchýlení se od původní trasy, překročení doby řízení, překročení rychlosti, příjezd na některou zastávku, překročení čekací doby apod. Pokud nastanou tyto situace, systém automaticky vygeneruje alarm v aplikaci nainstalované u zákazníka.

[1] Při stání, promítnuté na celou nádrž

[2] Kvalitu a teplotu PHM lze analyzovat pouze v případě kapacitní sondy prémiové kvality